Zwroty kaucji ULS 2017

ZWROTY KAUCJI !!!!

Szanowni zawodnicy i zawodniczki, bardzo proszę o przesłanie na adres ligasiatkowki@o2.pl nazwy druzny, numeru konta oraz imie i nazwisko właścicela rachunku na który dokonamy zwrotu kaucji. Zwrot kaucji nastąpi po sprawdzeniu ilości oddanych meczów walkowerem. W przypadku braku walkowerów będzie zwrot 100 zł, w przypadku jednego walkowera będzie to 50 zł w przypadku dwóch walkowerów kaucja nie zostanie zwrócona!!!

Maile w sprawie zwrotów kaucji przyjmujemy do 20 maja 2017r.
W przypadku nie zgłoszenia się mailowego w sprawie zwrotów kaucji, kaucja przepada i nie będzie uwzględniona w przyszłej edycji jako nieodebrana !!!

Czekamy na maile :)